Żywność, energia i urbanizacja - nasz świat zużywa mnóstwo wody

AdobeStock-94723914.jpg

Żywność, energia i urbanizacja - nasz świat zużywa mnóstwo wody

Powiązanie woda-żywność-energia ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. Popyt na wszystkie trzy dobra wzrasta, napędzany przez rosnącą populację globalną, szybką urbanizację, zmieniającą się dietę i wzrost gospodarczy. Rolnictwo jest największym konsumentem światowych zasobów słodkiej wody, a ponad 1/4 energii zużywanej na całym świecie przeznaczana jest na produkcję i dostawy żywności.

Rosnący popyt

Woda jest ograniczonym zasobem, którego musi wystarczyć dla ogromnej liczby ludzi oraz zastosowań, a zatem zapewnienie wszystkim dostępu do niezawodnych dostaw wody ma kluczowe znaczenie dla przetrwania i postępu.

W miarę jak zasoby wodne się kurczą, światowi ​​decydenci w dziedzinie energetyki, rolnictwa oraz zrównoważonego rozwoju coraz bardziej koncentrują się na ochronie ekosystemu, równym zaopatrzeniu w wodę oraz warunkach sanitarnych na świecie.

AdobeStock 199458174

Sektor energetyczny

Produkcja paliw kopalnych, nadal dominująca i rosnąca część globalnego koszyka energetycznego, zużywa ogromne ilości wody, podobnie jak produkcja biopaliw i rosnące wydobycie gazu łupkowego. Dużo bardziej oszczędna w zużyciu wody jest energia odnawialna, np. energia wiatrowa, czy energia geotermalna, która ma ogromny potencjał jako długoterminowy, niezależny od klimatu zasób, a co więcej, wytwarza znikome ilości gazów cieplarnianych i nie zużywa wody.

AdobeStock 195603050

Rolnictwo

Rolnictwo jest największym użytkownikiem wody i wygląda na to, że nie zmieni się to do połowy tego wieku. Popyt na żywność rośnie wraz ze wzrostem liczby ludności. A ponieważ dochody rosną w wielu krajach na świecie, stopniowo przechodzimy od diety opartej głównie na skrobi do mięsno-nabiałowej, która wymaga w procesie produkcji nieporównywalnie większej ilości wody.

AdobeStock 241906053

Urbanizacja

Większość szybko rozwijających się miast to część krajów o niskich dochodach, w których władze i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogą mieć ograniczone możliwości planowania i kontrolowania rozwoju oraz wpływu na zapotrzebowanie na wodę i energię.

W takich miejscach zużycie wody może zostać zmniejszone, dzięki takim praktykom jak korzystanie z wielu źródeł wody, w tym zbieranie wody deszczowej i ponowne wykorzystanie ścieków jako wody użytkowej, poprzez uzdatnianie wody. Usuwanie biosolidów ze ścieków i wykorzystywanie ich na przykład do gotowania lub ogrzewania, może z kolei pomóc zastąpić paliwa kopalne.

AdobeStock 94723914

Bezpieczeństwo żywnościowe i żywieniowe

Na całym świecie jest wystarczająca ilość wody do produkcji żywności dla wszystkich, ale brak bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego to wciąż palący problem. Ponadto tam, gdzie ludzie mają ograniczony dostęp do bezpiecznej wody i urządzeń sanitarnych lub nie mają go wcale, rozpowszechnienie chorób biegunkowych jest głównym czynnikiem wysokiej śmiertelności dzieci i niedożywienia.

W ubogich regionach muszą istnieć solidne strategie ochrony dostępności wody w celu utrzymania produkcji rolnej i uniknięcia zmienności cen żywności. Niemniej postępy w genetyce i technologiach, które pozwalają na zrównoważoną intensyfikację upraw, hodowli i produkcji ryb, mogą pomóc w zaspokojeniu rosnącego popytu na żywność.

AdobeStock 248929619Szanujemy Twoja prywatność.

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. W przypadku wyłączenia korzystania z plików cookie niektóre części tej witryny mogą być niedostępne. Więcej szczegółów w Polityce prywatności i stosowania plików cookies.