Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o kontakt z nami lub Autoryzowanym Partnerem EcoWater.

Czy można pić wodę zmiękczoną?

Wodę zmiękczoną można pić. Jedynie pewną ostrożność powinny zachować osoby, które stosują dietę bezsolną.
Zmiękczając każdy 1 stopień niemiecki twardości, dodajemy około 8,2 mg sodu na 1 litr wody. Osoby stosujące dietę bezsolną powinny to uwzględnić przy obliczaniu dziennego spożycia soli. Wypijając dziennie 3 litry wody zmiękczonej, spożywamy 344,4 mg sodu, co odpowiada około 0,87 g soli kuchennej. Jest to przykładowa ilość soli zawarta w 1 kromce białego pieczywa. 

Czy woda zmiękczona jest słona?

W wodzie zmiękczonej zawartość sodu wzrasta, podczas gdy stężenie chlorków pozostaje bez zmian. Tymczasem
słony smak powstaje w wyniku połączenia się sodu i chlorków. Woda zmiękczona nie jest więc wodą słoną.

Czy sól używana do regeneracji żywicy zmiękczacza może być szkodliwa dla środowiska?

Sól do regeneracji zmiękczaczy nie zawiera składników stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub środowiska
człowieka. Produkt posiada atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny. Ponadto, przy zmiękczaniu
wody do minimalnego poziomu określanego przez normę w Polsce (ok. 3°dH – stopni niemieckich), do kanalizacji podczas regeneracji trafia znikoma ilość soli.

Czy zmiękczacz wody sprzyja namnażaniu się bakterii?

Tylko stojąca woda sprzyja proliferacji bakterii. Przez zmiękczacz codziennie przepływa woda, dzięki czemu nie ma ryzyka rozwoju mikroorganizmów. W razie nie używania wody w domu przez dłuższy okres, np. podczas wyjazdów wakacyjnych, w urządzeniu można uaktywnić funkcję, dzięki której zmiękczacz co kilka lub kilkanaście dni będzie się regenerował, aby zapobiec namnażaniu się bakterii. Zmiękczanie wody zapobiega rozwojowi groźnych bakterii takich jak Legionella, które gromadzą się w kamieniu kotłowym.

Czy zmiękczacz całkowicie usuwa z wody wapń, potrzebny organizmowi człowieka?

Dostarczenie odpowiedniej ilości wapnia jest niezbędne dla zdrowia człowieka. Cząsteczki wapnia rozpuszczonego w wodzie pitnej są jednak tylko w niewielkim stopniu przyswajane przez organizm człowieka. Woda zawierająca wapń dostarcza zaledwie niewielką część wapnia potrzebnego człowiekowi. Rola wody w dostarczeniu wapnia jest całkowicie marginalna. Poza tym istnieją takie regiony w Polsce, np. w górach, gdzie woda jest
naturalnie miękka i nie odnotowano tam znaczących niedoborów wapnia wśród miejscowej ludności.

Czy moja woda w kranie nie jest już uzdatniona?

Woda wodociągowa z założenia jest wodą spełniającą normy wody do picia. Jest już wodą uzdatnioną. W Polsce najwyższa dopuszczalna twardość ogólna w wodzie do picia wynosi 28°dH (stopni niemieckich). Taka wartość nie jest szkodliwa dla zdrowia, ale oznacza wodę bardzo twardą, która powoduje liczne osady na bateriach, sanitariatach i kamień kotłowy w instalacji. Średnia twardość wody wodociągowej w Polsce wynosi 18°dH, czyli z problemami spowodowanymi twardą wodą spotyka się większość Polaków.

Czy kamień kotłowy powoduje wzrost kosztów energii?

Tak. Kamień kotłowy zmniejsza sprawność kotła i procesu grzewczego w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Odłożenie się kamienia o grubości 1 mm na powierzchni wymiennika zmniejsza jego sprawność o ok. 10%, tym samym zwiększa zużycie paliwa o podobną wartość. Szacuje się, że wzrost kosztów eksploatacji urządzeń grzewczych na skutek odkładania się kamienia kotłowego wynosi średnio ok. 20%.

Czy można zainstalować zmiękczacz w domu z przydomową oczyszczalnią ścieków?

W przypadkach wprowadzania popłuczyn do domowych biologicznych oczyszczalni ścieków, wskazane jest podejmować pewne środki ostrożności. W przydomowych oczyszczalniach ścieków, biologiczne osady są pożywką dla bakterii, które dokonują rozkładu osadów do stanu ciekłego. W sposób naturalny, ale również na skutek chlorków z przedmiotowych popłuczyn, ilość bakterii może być zbyt mała. Może to powodować obniżenie sprawności
procesu oczyszczania ścieków. W celu zapobieżenia procesom biodegradacji, zaleca się stosować preparaty, które zawierają bogatą gamę bakterii. W skuteczny sposób wspomagają proces oczyszczania ścieków. W związku z powyższym wpuszczanie popłuczyn z urządzenia do przydomowej oczyszczalni ścieków jest uwarunkowane zaleceniami producenta oczyszczalni ścieków.

Co to jest miękka woda?

Woda jest uniwersalnym rozpuszczalnikiem. Kiedy przenika przez glebę i skały, rozpuszcza i wchłania minerały (głównie wapń i magnez), które podczas podgrzania wody przyczyniają się do powstawania kamienia kotłowego. Proponowane przez EcoWater urządzenia do zmiękczania wody, potocznie zwane zmiękczaczami, są montowane na głównym przyłączu wody zimnej dla całego domu. Usuwają one z wody zanieczyszczenia odpowiedzialne za jej twardość, zanim woda będzie przepływać przez domową instalację do kranów i zanim trafi do pralki, zmywarki i innych urządzeń gospodarstwa domowego, mających kontakt z wodą. 

Jak mogę uzdatnić wodę z własnej studni?

Woda z własnej studni najczęściej nie odpowiada normom wody pitnej, ze względu na obecność nadmiernych ilości niektórych związków, np. żelaza, manganu lub amoniaku. Autoryzowany Partner EcoWater pomoże Ci zdiagnozować problem i doradzi jakie urządzenie można zastosować. 

Jak działa zmiękczacz?

Zmiękczacz posiada w swoim wnętrzu specjalne złoże jonowymienne, które jest naładowane ujemnie. Jony rozpuszczone w wodzie, odpowiedzialne za twardość (głównie wapnia i magnezu), są naładowane dodatnio. Zmiękczacz usuwa z wody jony odpowiedzialne za twardość, wymieniając je na jony sodu, tym samym zmiękczając wodę. Taka wymiana jonów zachodzi miliony razy podczas całego procesu zmiękczania wody. Podczas wymiany jonów, na złożu rośnie ilość jonów odpowiedzialnych za twardość. Gdy zdolność jonowymienna złoża jest wyczerpana (zwykle po kilku lub kilkunastu dniach, w zależności od twardości i ilości zużywanej wody), jest ono automatycznie regenerowane. Wówczas roztwór wody i soli (tzw. solanka) przepływa przez złoże. Zawarte w solance jony sodu są wymieniane na jony odpowiedzialne za twardość i te ostatnie są usuwane do kanalizacji.

Refiner EcoWater zmiękcza wodę oraz usuwa nieprzyjemny smak i zapach chloru, często dodawanego do wody wodociągowej, ze względu na swoje właściwości antybakteryjne.

Szanujemy Twoja prywatność.

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. W przypadku wyłączenia korzystania z plików cookie niektóre części tej witryny mogą być niedostępne. Więcej szczegółów w Polityce prywatności i stosowania plików cookies.