UE postanowiła - czystsza woda z kranu i mniej wody w plastiku

AdobeStock 94773760

UE postanowiła - czystsza woda z kranu i mniej wody w plastiku

20/12/2020
  • Niższe spożycie wody butelkowanej może przynieść gospodarstwom domowym w całej Unii Europejskiej ponad 600 mln EUR rocznie.
  • "Right2Water" staje się pierwszą europejską inicjatywą obywatelską, która wejdzie w życie.
  • Próg dla niektórych zanieczyszczeń, które mogą trafić do wody, będzie bardziej rygorystyczny.

Zatwierdzona przez Parlament Europejski dyrektywa w sprawie wody pitnej zapewni lepszy dostęp do wysokiej jakości wody wodociągowej w Unii, zwłaszcza dla grup Europejczyków znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

15.12.2020 r. Parlament UE zatwierdził porozumienie z państwami członkowskimi w sprawie nowej dyrektywy dotyczącej wody pitnej. Nowe przepisy mają na celu zapewnienie wysokiej jakości wody wodociągowej w całej UE. Jest to odpowiedź na żądania ponad 1,8 mln Europejczyków, którzy podpisali pierwszą w historii udaną europejską inicjatywę obywatelską "Right2Water" na rzecz poprawy dostępu do bezpiecznej wody pitnej.

Aby zrealizować założenia inicjatywy, państwa członkowskie powinny zapewnić bezpłatnie wodę w budynkach publicznych i zachęcać restauracje, stołówki oraz inne podmioty związane z gastronomią do zapewniania klientom wody za darmo lub za niską opłatą. Państwa członkowskie powinny również podjąć środki mające na celu poprawę dostępu do wody dla grup znajdujących się w trudnej sytuacji, takich jak uchodźcy, społeczności koczownicze, bezdomni i kultury mniejszości.

Monitorowanie i poprawa jakości wody wodociągowej

Aby umożliwić i zachęcić ludzi do picia wody wodociągowej zamiast butelkowanej, jakość wody wodociągowej zostanie poprawiona poprzez wprowadzenie bardziej rygorystycznych limitów dla niektórych zanieczyszczeń, w tym ołowiu. Do początku 2022 r. Komisja sporządzi i będzie monitorować wykaz substancji lub związków o znaczeniu publicznym lub naukowym, mających znaczenie dla zdrowia. Będą to środki farmaceutyczne, związki zaburzające gospodarkę hormonalną i mikroplastik. Komisja sporządzi również europejskie wykazy wskazujące, które substancje są dopuszczone do kontaktu z wodą pitną. Państwa członkowskie zapewniają, że środki podjęte w celu wdrożenia nowych norm, będą się opierały na zasadzie ostrożności i w żadnym wypadku nie będą prowadziły do pogorszenia obecnej jakości wody pitnej.

"Dwadzieścia lat po wejściu w życie pierwszej dyrektywy w sprawie wody pitnej nadszedł czas na aktualizację i zaostrzenie progu dla niektórych zanieczyszczeń, takich jak ołów. Dla Parlamentu Europejskiego niezwykle ważne było, aby nowa dyrektywa uczyniła naszą wodę pitną jeszcze bezpieczniejszą i uwzględniła pojawiające się zanieczyszczenia. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję przepisy dyrektywy dotyczące mikroplastików i substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, takich jak bisfenol A", powiedział główny poseł do PE Christophe Hansen (PPE, LU).

Kolejne kroki

Dyrektywa wejdzie w życie 12 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. W ciągu dwóch lat od wejścia w życie dyrektywy państwa członkowskie dokonają niezbędnych zmian, w celu dostosowania się do niej. Według Komisji Europejskiej niższe spożycie wody butelkowanej mogłoby pomóc unijnym gospodarstwom domowym zaoszczędzić ponad 600 milionów euro rocznie. Jeżeli zaufanie do wody wodociągowej wzrośnie, obywatele mogą również przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów plastikowych z wody butelkowanej, co ograniczy również ilość śmieci w morzu. Butelki plastikowe są jednym z najczęściej spotykanych przedmiotów jednorazowego użytku na plażach europejskich.

Jeśli chcecie już dziś zmniejszyć zużycie wody butelkowanej we własnym domu, nasze urządzenia Wam to umożliwią:

Oryginalny tekst: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93619/parliament-adopts-deal-to-improve-quality-of-tap-water-and-reduce-plastic-litter#:~:text=The%20drinking%20water%20directive%20approved,tap%20water%20across%20the%20EUSzanujemy Twoja prywatność.

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. W przypadku wyłączenia korzystania z plików cookie niektóre części tej witryny mogą być niedostępne. Więcej szczegółów w Polityce prywatności i stosowania plików cookies.