Jak wybrać rozmiar zmiękczacza wody?

duo

Jak wybrać rozmiar zmiękczacza wody?

zmiękczacz wody , zmiękczanie wody , twarda woda , miękka woda

Wyjściowymi kryteriami przy doborze zmiękczacza wody są m.in. liczba domowników, zużycie wody oraz twardość wody surowej. Aby dokładnie dobrać optymalne urządzenie dla domu warto zwrócić uwagę na dwa parametry, decydujące o wydajności i mocy zmiękczacza wody. Są to maksymalne natężenie przepływu oraz maksymalna pojemność jonowymienna. O czym mówią te parametry i jaki mają wpływ na dobór zmiękczacza wody?

Maksymalne natężenie przepływu

Natężenie przepływu określa wartość graniczną (w m3/h lub dm3/min), do której urządzenie jest w stanie w 100% zmiękczać wodę (np. 2 m3/h). Po przekroczeniu maksymalnej wartości urządzenie nie zdąży już zmiękczyć wody, co oznacza, że będzie częściowo przepuszczać wodę twardą. W warunkach domowych przekroczenie tego parametru urządzenia nie niesie ze sobą zbyt dużych konsekwencji. Przekraczając maksymalne natężenie przepływu przy nagłym, wzmożonym, ponadnormatywnym zużyciu wody (np. w sytuacji, gdy wodę pobiera pralka, zmywarka, ktoś z domowników korzysta z prysznica, a my przygotowujemy posiłek w kuchni – wszystko w tym samym czasie) – wówczas istnieje ryzyko, że mimo prawidłowo działającego urządzenia z instalacji częściowo popłynie woda twarda. Jak bardzo jest to szkodliwe? Zależy od tego, w jak dużym stopniu przekroczymy maksymalne natężenie przepływu i jaka jest twardość wody surowej. Jeśli woda jest stosunkowo mało twarda, ryzyko jest mniejsze. Niemniej kilkuminutowe przekroczenie maksymalnego natężenia nie stanowi realnego problemu. Nawet jeśli urządzenie przepuści przez chwilę wodę o zwiększonej twardości o kilka stopni niemieckich, pod kątem użytku domowego nic się nie stanie.

Maksymalna pojemność jonowymienna

Drugim parametrem, na który należy zwrócić szczególną uwagę wybierając odpowiedni zmiękczacz wody jest maksymalna pojemność jonowymienna. Określa on, ile wody urządzenie jest w stanie zmiękczyć między dwiema regeneracjami. Pojemność jonowymienna zmiękczacza wody nie powinna być mniejsza niż średnie dzienne zużycie wody. W przeciwnym wypadku urządzenie będzie dostarczać wodę twardą.
Im twardsza jest woda w domu, tym niższą pojemność jonowymienną będzie miał zmiękczacz i na odwrót – ten sam model przy stosunkowo miękkiej wodzie, będzie się charakteryzował wyższą pojemnością jonowymienną. Istotna jest więc wyjściowa twardość wody!

Uwaga na zbyt duże urządzenie

Dobierając zmiękczacz wody przewymiarowuje się go, czyli dobiera się większy zmiękczacz, niż jest to wymagane. Robi się to po to, żeby zmiękczacz miał pewien zapas, żeby nie regenerował się za często i aby złoże przez dłuższy okres spełniało swoją rolę bez zarzutu.
Dla standardowego domu jednorodzinnego wystarczy ok. 15-20 litrów złoża w zmiękczaczu. Nie zawsze jest potrzeba montażu większego zmiękczacza. Wybór urządzenia ze złożem o pojemności 30, 35 litrów nie jest błędem, ale trzeba mieć na uwadze, że będzie ono generować wyższe koszty związane z większymi dawkami wody i soli do regeneracji. Za mocno przewymiarowany zmiękczacz wody będzie też powodować spadek ciśnienia na instalacji. Im więcej złoża znajduje się w zmiękczaczu, tym większy opór stawia przepływającej wodzie i tym większy spadek ciśnienia generuje. Mniejsze urządzenie, to mniejszy spadek ciśnienia. Dlatego istotne jest, aby nie przewymiarować urządzenia za mocno.

Poznaj najpopularniejszy zmiękczacz wody dla domów jednorodzinnych.

sprawdź

eVOLUTION 400 Boost or 500 Power front

 Polecane


Szanujemy Twoja prywatność.

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. W przypadku wyłączenia korzystania z plików cookie niektóre części tej witryny mogą być niedostępne. Więcej szczegółów w Polityce prywatności i stosowania plików cookies.